Om None Dyad

Visionen för None Dyad är att främja individers existentiella hälsa och unika kreativitet i harmoni med de sociala och ekologiska sammanhangen. Detta görs genom produktion av berättelser för olika medier, manushandledning, filmpedagogik och personlig coaching.

 

None Dyad drivs av mig, Marianne Strand, och springer ur mitt arbete som manusförfattare och manushandledare/coach. Att utveckla en berättelse handlar om att utforska drömmar, drivkrafter, motstånd och resurser och gå till botten med medvetna och omedvetna behov och livsperspektiv. Metoden är att vara i kontakt med känslor, tankar och kroppsförnimmelser, hämta in ny kunskap, använda ett visuellt tänkande och både kunna experimentera lekfullt och arbeta målinriktat. Genom åren har jag utvecklat många berättelser för film, tv och radio, skrivit prosaberättelser och producerat utställningar och publikationer. Över tjugo års verksamhet inom kultursektorn har lärt mig mycket om uthållighet, kreativitet och hållbarhet, om vad som stärker teamarbete och om tvärdisciplinär samverkan. Inte minst har det lärt mig hur viktigt det är att uppleva mening och känna hopp för att kunna genomföra sina visioner. Kontakten med dessa existentiella aspekter av hälsa är det som ligger bakom kulturskapares och entreprenörers förmåga att realisera sina visioner. 

Sedan 2012 har jag integrerat coaching med konstnärlig och pedagogisk verksamhet, och arbetar idag både med individer och grupper och som underkonsult åt utbildningsföretag. Jag är Certifierad Coach på ACC-nivå och medlem i ICF, International Coach Federation, och är också diplomerad Zencoach. Som medlem i ICF följer jag deras etiska riktlinjer. Läs gärna mer om coachingtjänsterna här.

Jag bor i Strängnäs och verkar i hela landet. Mitt företag Marianne Strand None Dyad (670912-5147) är godkänt för F-skatt. 

 

Samarbeten

 

Plattformen Krumelur producerar och visar film för barn, och genom den arbetar None med filmpedagogiska insatser som workshops och föreläsningar. 

 

Genom föreningen Camera in Herba erbjuder None pro bono-coaching för studenter och långtidsarbetslösa. Läs mer om erbjudandet här.
 

Min utbildningsbakgrund

• Associate Certified Coach genom ICF, International Coach Federation.

• Diplomerad INLPTA NLP Business Trainer.

• Diplomerad Zencoach

• Medlem i ICF, International Coach Federation

• Fil.kand. i humaniora med religionsvetenskap som huvudämne. Påbyggnad inom humanekologi, trädgårdsterapi och existentiell folkhälsa.

• Konstnärlig högskoleutbildning (B.A.) i film och konstnärlig grundutbildning

NONE DYAD [noone dyjad] är en ordlek med engelskans "inte", "ingen" och dyad, som betyder tvåfaldighet. I detta fall konstnärlig produktion & strategiskt utvecklingsarbete.

GDPR Policy