Kulturhälsotjänster - vad är det?  

Att kulturupplevelser och eget skapande får oss att må bra är självklart för många. Forskningen kan också kan visa hur och varför skapande, konst och kultur är positivt för oss som individer och för samhället i stort. Ibland kan skapande eller förmågan till kreativt tänkande upplevas som svårt eller som något som bara vissa personer har tillgång till. Här spelar förebilder och klasstillhörighet tyvärr en stor roll. Men alla har kreativ kapacitet och föreställningar om vad vi kan och inte kan är tankar och erfarenheter vi samlat på oss och som begränsar oss, men som vi kan frigöra oss från.

Att få tillgång till mer av sin skapande energi har stor inverkan på vår psykiska och andliga hälsa, vilket ligger till grund för fenomenet"kultur på recept". Inom företag och organisationer är graden av människors tillgång till sin kreativa potential av avgörande betydelse för både trivsel och produktivitet. 

NONE DYAD ERBJUDER 

• COACHING för personlig och professionell utveckling 

• Tematiska FILMSAMTAL och WORKSHOPS med skapande övningar 

(Skräddarsys för olika målgrupper)

• NATURFILMER för berikning av vårdmiljöer, kortfilmer för kontemplation och minnesstimulerande samtal, med mera

!

Jag vill veta mer om era kulturhälsotjänster. Kontakta mig!