Film är en rik källa till upplevelser som främjar välbefinnande genom både estetiska upplevelser, fascination och gestaltningen av olika slags synsätt på verkligheten. Här är några exempel på hur vi arbetar med film.

Film och samtal väcker minnen

Kommande: LEKSAKSAFFÄREN (kortfilm ca 10 min)

Manus och regi: Marianne Strand

Foto: Malin Nicander

I rollerna: Frida Munck och Jonas Netterberg

 

I projektet Ögonblick att minnas produceras kortfilmer i olika genrer för demenssjuka. Filmerna är avsedda att stimulera minnet och fungera som underlag för samtal. Projektet drivs av Mobila Dokumentärredaktionen och arbetet sker i samarbete med äldreforskare. En referensgrupp av äldre demenssjuka vid Ersta diakoni är engagerade som testpublik. Till filmerna hör handledningar för det efterföljande samtalet. Filmerna finns att beställa kostnadsfritt från Mobila Dokumentärredaktionen (info@mobiladok.se)

Hur kan film främja kontemplativa tillstånd?

 

Vilken inverkan kan en film med mörka bilder ha på människor som befinner sig i olika livssituationer? Inom ramarna för det tvärdisciplinära projektet Film som medium för restorativa upplevelser (2012-18) undersökte Marianne Strand och filmfotograf Malin Nicander tillsammans med vård- och filmforskare (natur-)filmens potential att ge hälsofrämjande upplevelser i några utvalda vårdmiljöer. Rapporten Filmen Natt - Anhöriggrupper i sorg reflekterar över hur kortfilmen Natt kom till och togs emot av sorgegrupper i Sjukhuskyrkan i Skövde.  Rapporten kan laddas ner här och även beställas som fysiskt exemplar mot portokostnad.

Projektet Film som medium för restorativa upplevelser

 

Projektet initierades av Marianne Strand som ville skapa film utifrån ett kontemplativt förhållningssätt och miljöpsykologiska rön. Genom samarbete med forskare knutna till Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet, och med stöd från instanser som Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen, Västkuststiftelsen och Kulturbryggan kunde en serie naturfilmer eller rörliga naturtavlor skapas prövades i olika vårdmiljöer: ett äldreboende, ett undersökningsrum och ett andaktsrum.

En utgångspunkt var att rörlig bild av natur kan förmedla den sorts fascinationsupplevelser som ger oss återhämtning. Ett viktigt syfte med projektet har varit att få mer kunskap om hur olika slags filmberättande påverkar olika patientgrupper, samt hur visningsmiljö och visningssätt färgar filmupplevelsen. Arbetet har involverat flera professioner, som ljuddesigner, kompositörer, vårddesigners och teknikexperter. Det första delprojektet leddes av Helle Wijk, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, och handlade om hur utformningen av miljön på ett äldreboende påverkar de boendes hälsa och livskvalitet. Här prövades naturfilm som en del av inomhusmiljön. Delstudie II leddes av medieforskare Tomas Axelsson (Högskolan Dalarna) som prövade filmen Natt som ett möjligt stöd för introspektiva upplevelser i samarbete med Sjukhuskyrkan i Skövde. Den tredje delstudien har genomförts på Endoskopiavdelningen vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Här skapades ett stort fönster i ett undersökningsrum där naturfilmer visades. Studien har letts av Kjell-Arne Ung, universitetslektor vid institutionen för medicin, och resultaten sammanställdes under 2017-18. Resultaten från studien är publicerade i Health Environments Research & Design Journal: "Hospital Design with Nature Films Reduces Stress-Related Variables in Patients Undergoing Colonoscopy".

Filmer från delprojekt II (kontemplativ film)

NATT (testversion)
Version visad för testgrupperna. Med naturljud, samt musik av Magnus Andersson-Lagerqvist.
https://player.vimeo.com/external/114596510.hd.mp4?s=823c4d75ec632092b6755949a31fcfec2a469b52&profile_id=113

NATT (omarbetad version)
Med ljudläggning och musik av Patrik Strömdahl.
https://player.vimeo.com/external/192616470.hd.mp4?s=da02b6ca240dacc870748fb5a87521c0f6998688&profile_id=119


DAGNING (alternativ till NATT)
Kortfilm med naturljud, redigerad efter feedback från testgrupperna.
https://player.vimeo.com/external/187896490.hd.mp4?s=cfb4102802f6f4e270eb288544dc1dcbcb723e9d&profile_id=119