None Dyad erbjuder kreativt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser och välkomnar både privatpersoner, kreatörer och småföretag.

None Dyad ser coaching som en utforskande och samskapande process som berör och påverkar på djupet för att skapa varaktig förändring. Resultatet är ökat välbefinnande genom ökad klarhet, känsla av meningsfullhet och frigjord energi, vilket ofta ger ökad kreativitet/produktivitet. Vägen går via kontakt med viktiga känslor, behov och värderingar, och ett lekfullt utforskande av nya perspektiv. I sessionerna omfamnas både de vardagliga och relationella aspekterna av livet, yrkeslivets utmaningar och de stora existentiella frågorna. Utan mening och hopp eller förmåga att känna fascination är det ju svårt att känna motivation eller orka när livet utmanar.

 

Med en coach är du inte ensam i din förändringsprocess. Du har en medresenär hela vägen och får kontinuerligt stöd och feedback. Du får alltid ett kostnadsfritt sonderande samtal och om du vill kan du prova på en gratis test-session på 30 minuter. Det är viktigt att det klaffar mellan klient och coach för att processen ska bli lyckad. 

None Coaching vilar på två ben: Katalyserande Coaching®, som enligt barnmorskelogik handlar om att "förlösa" de svar människor besitter om vad de vill, vad som behövs för att de ska nå dit, och sedan ge dem stöd att få det gjort. Det andra benet utgörs av Zencoaching, en mjuk, dynamisk samtalsform som utgår från mindfulness och ickevålds-kommunikation. Den gemensamma kärnan för dessa båda stilar är empatiskt lyssnande och kraftfulla frågor. 

Fler verktyg 

• NLP   (Neuro Lingvistisk Programmering)                                                                                         

 • Teorier och övningar från trädgårdsterapi och existentiell folkhälsa

• Teorier och metoder från konstnärlig och litterär praktik, med tonvikt på berättelsen

 


SAGT AV
TIDIGARE KLIENTER

“Under mina samtal med Marianne coachades jag i att finna rätt fokus och inriktning för mina studier. Jag fick hjälp att formulera ett tydligt mål och en plan för att ta mig dit, samtidigt som vi kom fram till vad som i dagsläget hindrat mig. Jag upplevde samtalen som effektfulla, och Marianne som engagerad, professionell och empatisk. Tack!” 

                          E.U. (Student)

FRÅGOR & SVAR

OM COACHING

Här är tre exempel på vanliga upplägg, som självklart kan anpassas efter dina önskemål. Gemensamt för uppläggen är att vi vid första träffen ses lite längre, ca 1,5 - 2 timmar, och använder tiden till gemensam avstämning och ett fastställande av mål och arbetssätt. De övriga samtalen tar sedan en timme. Coaching sker som regel online (via länk), via telefon eller på plats vi kommer överens om. 

IMG_6493%20kopia_edited.jpg

Livscoaching

Livscoaching omfamnar alla aspekter av livet där vi möter behov av förändring eller utveckling. Livscoaching vänder sig till dig som vill ha stöd att 

 

uppnå ett viktigt MÅL

skapa BALANS i livet på ett sätt som är realistiskt och hållbart 

ta ett BESLUT eller välja väg

stärka SJÄLVFÖRTROENDET

främja ditt VÄLBEFINNANDE 

REFLEKTERA över livsfrågor, känslor och behov

frigöra ENERGI och känna mer GLÄDJE

Uppnå större SJÄLVFÖRSTÅELSE, SJÄLVMEDKÄNSLA och SJÄLVLEDARSKAP

HUR

Vi träffas tio gånger under ett år. Mellan varje samtal arbetar du med de delmål du valt för att nå ditt mål.

Under tiden finns jag nåbar för avstämning och frågor via mail. 

Arbetet innebär en kartläggning av din livssituation utifrån vilket vi tillsammans skapar ett lösningsfokuserat handlingsprogram. Vi identifierar och bygger vidare på de positiva, hälsofrämjande och kreativitetsfrämjande vanor, intressen och beteenden som redan finns i ditt liv. 

 

Coachingen sker online, på telefon eller på plats vi kommer överens om. Enligt gällande praxis tillämpas en 24 timmars avbokningspolicy.

PRIS erhålles på förfrågan. 

th%20(kopia)_edited.jpg

Kreatör/entreprenör

Att ensam driva och vidareutveckla ett företag, eller verka som kreatör är både roligt och utmanande. Programmet Kreatör/Entreprenör väder sig till dig som vill ha stöd att

 

kartlägga egna/verksamhetens BEHOV

möta LIVSUTMANINGAR som berör arbetet

sätta MÅL och skapa STRATEGIER

främja ett TRYGGHET, MOTIVATION OCH KREATIVITET i ditt team

REFLEKTERA och tillvarata LÄRANDE

Få KREATIVT STÖD under utvecklingen av ett projekt

Utveckla ditt SJÄLVLEDARSKAP

HUR

Vi träffas under en fastställd period och arbetar med den målsättning vi kommit fram till. Mellan samtalen har du möjlighet att stämma av med mig via mail.

Samtalen kan ske online, via telefon, hos dig eller på överenskommen plats. Enligt gällande praxis tillämpas en 24 timmars avbokningspolicy.

PRIS erhålles på förfrågan.

 

DSC04678%20kopia_edited.jpg

Kreativa mål

Att ha tillgång till sin kreativitet är både ett uttryck och avgörande för vårt välbefinnande. Kreativitet vänder sig till dig som vill

 

uppnå ett KREATIVT MÅL och vill

ha stöd under processen

växla upp till PROFESSIONELLT UTÖVANDE

UTMANA rädsla eller bristande självkänsla när det gäller skapande

hitta eller återuppta en aktivitet som känns ROLIG och MENINGSFULL 

ANVÄNDA skapande och kultur mer i arbetet/i teamet

HUR

Kontakta mig för en avstämning av dina/era behov. Tillsammans tar vi fram ett skräddarsytt upplägg med antal träffar där olika uppgifter kan läggas in som tar dig framåt. Under samarbetet finns jag med som stöd hela vägen.

 

Coachingen sker online eller på telefon. Enligt gällande praxis tillämpas en 24 timmars avbokningspolicy.

PRIS erhålles på förfrågan.