COACHING - frågor & svar

VILKA ÄMNEN KAN JAG FÅ COACHNING INOM?

Coaching kan innefatta alla delar av ditt liv som t ex ekonomi, hälsa, arbete, relationer, utbildning, fritid, etc. Det är upp till dig att välja vilka områden du vill ha coachning inom och det är du som väljer vilka idéer du förverkligar inom dessa områden.

 

KAN JAG FÅ RÅD AV MIN COACH?

Coachning är inte en ersättning för professionell rådgivning oavsett om det rör sig om frågor som rör juridik, medicin, ekonomi, andlighet eller något annat området som kräver fackkunskap. Om du behöver specifika fackkunskaper bör du söka upp fackexpertis.

ÄR COACHING SOM TERAPI?

Coaching innebär INTE att diagnostisera och behandla mentala sjukdomar eller störningar. Coaching är inte en ersättning för rådgivning, psykoterapi, psykoanalys, psykiatrisk vård eller behandling av drogberoende, och ska inte användas istället för någon form av diagnosticering, behandling eller terapi.

 

KAN MAN ANVÄNDA EN COACH PARALLELLT MED TERAPI?

Om du för närvarande går i terapi eller på annat sätt behandlas för mentala problem, så rådgör med den som du får vård/terapi av angående lämpligheten att få coaching. Se också till att denne är medveten om ditt beslut att arbeta med en coach.

 

HAR COACHEN TYSTNADSPLIKT?

Det du säger till din coach behandlas konfidentiellt om du inte skriftligen har gett din tillåtelse till något annat, eller om lagen kräver det. Vissa ämnen kan yrkesmässigt delas med andra coacher, utbildare eller handledare i utvecklingssyften. Om det sker, så sker det alltid anonymt och på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera dig som klient.

 

VEM HAR ANSVARET?

Det är alltid du som klient som är ansvarig för ditt fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande även under coachningen. Du är ansvarig för dina beslut och val och du kan välja att avbryta coachningen när du vill.

VILKA FÖRVÄNTNINGAR FINNS PÅ MIG SOM KLIENT?

Att du kommer på utsatt tid.

Att du av- eller ombokar ett bokat möte senaste 24 timmar innan utsatt tid.

Att du betalar dina avgifter i förväg.

Att du är öppen och ärlig och säger till när du har önskemål som gäller coachningen.

VAD ÄR ICF?

ICF, International Coach Federation, är ett globalt branschorgan för professionella coacher. ICF godkänner utbildningsgivare. Medlemmar i ICF kompetensutvecklar sig kontinuerligt och följer ICF:s etiska riktlinjer. 

 

VAD BETYDER DIPLOMERAD OCH CERTIFIERAD?

En diplomerad coach har genomgått en utbildning som godkänts av t ex ICF. En certifierad coach har dessutom genomgått ICF:s standardiserade test. 

Jag vill ta del av ICF:s etiska riktlinjer

 

 

VAD ÄR COACHING?

Coachning är en lärande samtalsprocess vars syfte är att skapa och utveckla personliga och/eller yrkesmässiga mål och planer och/eller strategier för att nå dessa.

VARFÖR ANLITA EN COACH? 

Ibland kan vi behöva ta hjälp i ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Det kan handla om att identifiera och uppnå mål, om att hitta sin egen väg eller komma vidare inom ett fält. Coaching utgår från här och nu och leder framåt - dit du vill.

 VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG AV EN COCHINGPROCESS?

En bestående effekt är ofta en ökad förmåga att lyssna på sig själv. Coaching kan hjälpa oss att leva ett mer autentiskt liv, med större närvaro, autenticitet, glädje och kreativitet. 

Många klienter har uppgett:

- tydliggjorda behov och förtydligade mål (både delmål och övergripande mål)

- större lyhördhet för känslor, behov, tankar

- ökad medvetenhet om hur ens perspektiv påverkar känslor, tankar, handling och resultat

- erfarenhet av att ha blivit lyssnad till på djupet, utifrån empati, öppenhet, nyfikenhet och med stöd

- inre kontakt och större känsla för det sammanhang i vilket vi ingår

- en upplevesle av att leva mer autentiskt och innerligt

- mer lekfullhet i vardagen, mer glädje och energi 

HUR GÅR DET TILL?

Du och din coach planerar tillsammans hur många samtal ni vill ha (ett samtal är 60 minuter) och du bestämmer ett mål för samtalen. Under era träffar är coachen sedan din lyssnare och ditt bollplank, som genom kraftfulla frågor hjälper dig att jobba mot ditt mål. Mellan träffarna tänker du på - eller gör - det du kommit fram till. Hela tiden finns coachen där som ett uppmuntrande stöd. Du har också möjlighet att få stöd via telefon eller maill vid behov. 

VAR SKER DET?

Coaching kan ske genom fysiska träffar, på telefon eller online.

Contemplo Coachings lokal finns i Strängnäs på Nordfelts väg 9. Här finns också möjlighet att hålla sessioner genom att gå ut i naturen. 

HUR VET JAG OM EN COACH ÄR RÄTT FÖR MIG?

Varje möte mellan klient och coach är lika unikt som varje annat mänskligt möte. Det finns helt enkelt inga garantier för att vi ska synka med någon. Du kan söka en coach genom någon av de organisationer som samlar professionella coacher och följer särskilda etiska riktlinjer. ICF, International Coach Federation är en av dessa. Du kan också be om tips från andra som gått i coaching och även boka en provsession hos någon du tycker verkar rätt för dig. Ofta är dessa prova på-tillfällen kostnadsfria.

 

Det kan vara bra att känna till att coaching kan räknas som friskvårdsaktivitet, då det utgör en form av mental träning/stresshantering.