Utställningar

SYSKON(KÄR)LEK  familjeutställning, Norrbottens museum sommaren 2018

Ormtyglar2.jpg

Utställningen baserades på kortfilmen "Ormtyglar". På museet kunde besökarna se filmen i en specialbyggd boda (med inspiration från filmen), se på stillbilder i olika format, och skapa sin egen storyboard i en workshopdel.  Utställningen vände sig till barnfamiljer och skolklasser och pågick till den 9:e september.

Kombinationen av rum, film, stillbild och eget skapande gav ett ett roligt och annorlunda sätt att uppleva film! 

Läs mer i artikeln om utställningen här.

Reflektion: Ormtyglar spelades in genom att jag som författare tillsammans med regissören följde barnens lek. och deras sätt att vara i de olika miljöerna.  Manuset justerades därför varje dag under inspelningen. Det är intressant att kärnberättelsen ändå bibehölls. 

F029629A-697C-447E-96EA-9FACDCE55DAD_edi

OFILMATISERAT, Galleri Breadfield, Malmö, februari, och Multeum Strängnäs, sommaren 2018

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Att ljussätta det som tagit form men inte gestaltats 

 

Med rapporten OFILMATISERAT publicerade Nordiskt Filmarkiv i fjol ett fynd bestående av tre kortfilmsmanuskript från 1990-talets Sverige. Texterna kunde knytas till Bosarve naturreservat på Gotland. Det var också där som en märklig skelettfynd gjordes ett par decennier senare. Det finns rader i manuskripten som antyder kopplingar mellan skelettfyndet och den okända upphovsperson som verkat på platsen. Föremål som hittats låter oss ana ett förberedelsearbete inför en planerad filminspelning, som av okända skäl aldrig genomfördes. 

 

Sedan boken gavs ut har arkivet kommit över ett antal nya fynd. Mycket är av oklart ursprung, annat i behov av restaurering. Mest sensationellt är att ny ljudteknik gjort det möjligt att filtrera fram vibrationer från det träd inuti vilket skelettfyndet låg inkapslat. Det är alltså med anledning av dessa nya fynd som utställningen OFILMATISERAT arrangeras.

 

Finns det något värde i ofilmatiserade manuskript? Hur användbar är genren som forskningsmaterial? Och vad kan egentligen denna korta, lite torftiga prosa, erbjuda läsare? Den som är nyfiken kan här passa på att lyssna till inspelningar av de tre filmberättelserna, och själv bilda sig en uppfattning om deras kvalitéer. 

 

I manuskripten möter vi tre kvinnliga karaktärer som på olika sätt befinner sig i intimt samspel med naturen. Identiteterna flyter. Människa, kön, djur och träd är tillfälliga skepnader i vad som framstår som en kosmisk omvandlingsdans. Fyndet av bärnsten på platsen påminner oss om möjligheten av ett annat tidsperspektiv än det gängse. Livet på jorden har föregått människan med fyra miljarder år, och kommer att existera långt efter att vår art tonat ut. Liksom den okända upphovspersonen i sitt naturreservat är människan som art en tillfällig besökare i en värld, som existerar för sin egen skull och på egna villkor. 

 

Gemensamt för all utveckling av berättelser är långa, ensamma och osäkra perioder av skapande. Liksom trädens frökapslar är de flesta filmmanuskript dömda att vissna, för att bli till kompostmylla för ständigt nya berättelsevävar. Utställningen, ett samarbete mellan Nordiskt Filmarkiv och Breadfield, vill slutligen synliggöra den tidlösa sfär där alla oberättade historier har sin existens. Var och en som skapat en berättelse vet hur det är att leva med den innesluten i sig själv. En parallell verklighet som samtidigt genomtränger, färgar av sig på och låter sig färgas av det egna livet. Vad händer med denna verklighet, när vi inte längre finns?

 

Ingrid M. Ripa, chefsarkivarie, Nordiskt Filmarkiv

Liuba Socican, curator

LÄS MER om utställningen här!